زیر کوه، یا کشتارگاه طالبان؟

زیر کوه، یا کشتارگاه طالبان؟

درگیری شدید و خونین بین طالبان در ولسوالی شیندند حدود ۱۳۰ تن را به خاک و خون کشاند. جیلانی فرهاد مسئول رسانه‌ای اداره محلی هرات با ابراز این مطلب گفت که‌موج حملات طالبان بر مواضع یکدیگر هم‌اکنون شدت دارد. گزارش‌های...