ساکنان زیرکوه: تقسیمات ولسوالی شیندند به‌گونه نمادین است

ساکنان زیرکوه: تقسیمات ولسوالی شیندند به‌گونه نمادین است

ساکنان ولسوالی زیرکوه از کارکرد دولت در راستای تامین امنیت ولسوالی‌شان به ستوه آمدند و از نحوه کارکرد دولت مرکزی نیز به شدت انتقاد می‌کنند.   «محمد نسیم» ساکن ولسوالی زیرکوه هرات، گفت که تقسیمات ولسوالی شیندند به...