نیروهای دولتی اجازه قدکشی به هراس‌افگنان در زون غرب را نمی‌دهند

نیروهای دولتی اجازه قدکشی به هراس‌افگنان در زون غرب را نمی‌دهند

نیروهای دولتی با روی دست گرفتن برنامۀ منظم عملیاتی در زمینه سرکوب هراس‌افگنان در زون غرب اقدام می‌نمایند. نجیب الله نجیبی، سخنگوی پایگاه ۲۰۷ ارتش در زون غرب به تلویزیون چکاد گفته است این برنامۀ عملیاتی تحت نام "خالد" در...