نوشته هایی با برچسب "زون 606 انصار"

کارگاه آموزشی برای ایجاد شفافیت و حساب‌دهی در زون ۶۰۶ انصار برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی برای ایجاد شفافیت و حساب‌دهی در زون ۶۰۶ انصار برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی در راستای ایجاد شفافیت، حساب‌دهی و تنفیذ قانون با حضور علما، اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی در فرماندهی زون ۶۰۶ انصار برگزار می‌شود. به اساس خبرنامۀ زون انصار، هیئت کمیته شفافیت و حساب‌دهی وزارت داخله...

مسئولان ارشد امنیتی و دفاعی زون غرب به سرکوب هراس‌افگنان در فراه تاکید کردند

مسئولان ارشد امنیتی و دفاعی زون غرب به سرکوب هراس‌افگنان در فراه تاکید کردند

مسئولان ارشد امنیتی و دفاعی زون غرب به سرکوب هراس‌افگنان در ولایت فراه دیروز تاکید کردند. گزارش‌ها از فراه حاکی‌است محمد ناصر هدایت، فرمانده پایگاه ۲۰۷ ظفر با محمد جمعه عدیل، فرماندۀ زون ۶۰۶ انصار، برای بررسی وضعیت...

یک هیئت بلند رتبه وزارت داخله برای بررسی وضعیت امنیتی به هرات آمد

یک هیئت بلند رتبه وزارت داخله برای بررسی وضعیت امنیتی به هرات آمد

یک هیئت بلند رتبه وزارت امور داخله، به هدف بررسی وضعیت امنیتی، به ولایت هرات آمده است. عبدالرئوف احمدی، سخنگوی فرماندهی زون ۶۰۶ انصار می‌گوید که این هیئت در هنگام دیدار با محمد جمعه عدیل، فرمانده زون وعده سپرده است که در...

۶۳ ساتنمن از مرکز آموزشی زون ۶۰۶ انصار سند فراغت به‌دست آوردند

۶۳ ساتنمن از مرکز آموزشی زون ۶۰۶ انصار سند فراغت به‌دست آوردند

۶۳ ساتنمن، پس از سپری کردن شش ماه آموزشی‌های مسلکی، از مرکز آموزشی پولیس زون ۶۰۶ انصار، امروز سند فراغت به‌دست آوردند. نور محمدى، فرماندۀ این مرکز آموزشی ، از این نیروها خواستار مبارزه جدی با هراس‌افگنان شده است. آقای...

برگزاری آزمون ورودی برای دانشکده پولیس در زون ۶۰۶ انصار

برگزاری آزمون ورودی برای دانشکده پولیس در زون ۶۰۶ انصار

مقام‌های در فرماندهی زون ۶۰۶ انصار گفته‌اند که آزمون ورودی برای دانشکدۀ شبانه داخل خدمت این زون امروز "چهارشنبه" برگزار شد. عبدالرئوف احمدی، سخنگوی این زون به تلویزیون چکاد گفته است که این آزمون در بخش‌های پولیس مرزی،...

فراغت ۲۰ تن از یک دورۀ آموزشی تخنیک وسایط از زون ۶۰۶ انصار

فراغت ۲۰ تن از یک دورۀ آموزشی تخنیک وسایط از زون ۶۰۶ انصار

۲۰ تن از کارمندان فرماندهی زون ۶۰۶ انصار از یک دوره آموزشی سه ماهه تخنیک وسایط سند فراغت بدست آوردند. محمد نعیم غیور، مدیر استخبارات فرماندهی زون ۶۰۶ انصار، برگزاری چنین دوره های آموزشی در راستای بلند بردن مهارت‌های...

سیمیناری پیرامون تشریک مساعی و هماهنگی با نهادهای عدلی و قضایی در فرماندهی زون ۶۰۶ انصار برگزار شد

سیمیناری پیرامون تشریک مساعی و هماهنگی با نهادهای عدلی و قضایی در فرماندهی زون ۶۰۶ انصار برگزار شد

سیمینار یک روزه بخش‌های کشفی فرماندهی زون ۶۰۶ انصار پایان یافت. این سیمینار به هدف تفاهم، تشریک مساعی، هماهنگی با نهادهای عدلی و قضایی برگزار شده بود. عبدالفغار صافی معاون امور امنیتی این زون، راه اندازی این سیمنیار در...