معاون دوم رییس‌جمهور خطاب به مخالفان: هیچ گاهی با توسل به زور به قدرت نمی‌رسید

معاون دوم رییس‌جمهور خطاب به مخالفان: هیچ گاهی با توسل به زور به قدرت نمی‌رسید

معاون دوم رییس‌جمهور غنی می‌گوید که هیچ گروهی در افغانستان نمی‌تواند با توسل به زور به قدرت سیاسی دست یابد. سرور دانش معاون رییس‌جمهور، به طالبان مسلح پیشنهاد کرده است که با الگو برداری از حزب اسلامی به روند صلح حکومت...