زورمندان و متنفذان قومی هرات، در کارهای انتخاباتی مداخله میکنند

زورمندان و متنفذان قومی هرات، در کارهای انتخاباتی مداخله میکنند

مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در هرات می‌گویند که شماری از متنفذین قوم و زورمندان در کارهای انتخاباتی در این ولایت مداخله می‌کنند.   «داوود صدیق زاد» رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در گفتگو با تلویزیون چکاد گفت که...