زورمندان فعالیت بیمارستان‌های خصوصی را تحت کنترل دارند

زورمندان فعالیت بیمارستان‌های خصوصی را تحت کنترل دارند

مسئولان در وزارت صحت عامه‌ی افغانستان می‌گویند که بیش از ده‌ها بیمارستان خصوصی در کشور به حمایت زورمندان فعالیت مراکز شان را ادامه داده اند.   «فیروزالدین فیروز» وزیر صحت عامه، روز گذشته در یک نشست خبری گفت که...