زهرا با آتش، خودش را خاموش ساخت

زهرا با آتش، خودش را خاموش ساخت

زهرای ۱۳ ساله شب گذشته در شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور خود را به آتش کشید. پس ازاین رویداد پولیس به محل رسید اما زهرا که بخش زیادی از بدنش درآتش سوخته بود گفت که به دلیل مشکلات شخصی اقدام به گرفتن جان خود کرده...