زن ۱۰۲ ساله‌ای که تا زنده است کار می‌کند

زن ۱۰۲ ساله‌ای که تا زنده است کار می‌کند

میبل سواحل خانم ۱۰۲ ساله امریکایی است که چندین دهه قبل، کار تجارت در بخش تهیه و فروش غذا را در ایالت واشنگتن آغاز کرده بود. گزارش تازه‌ای با بیان این مطلب دریافته است که عمر بیش از ۷۵هزار تن در امریکا، بیش از ۱۰۰سال...