زن متقاضی کانکور در جریان روند بایومتریک جان باخت

زن متقاضی کانکور در جریان روند بایومتریک جان باخت

مسئولان صحی در بلخ گفته اند که یک زن هنگام آغاز روند بایومتریک متقاضیان کانکور بر اثر ازدحام  جمعیت زیرپا شده و جان باخته است.   «شفیق شایق» آمر بیمارستان مرکزی بلخ گفته است که این رویداد در یکی از مکاتب این ولایت رخ...