در ۲۴ ساعت گذشته هشت زن در هرات اقدام به خود کشی کرده اند

در ۲۴ ساعت گذشته هشت زن در هرات اقدام به خود کشی کرده اند

در ۲۴ ساعت گذشته هشت زن جوان در هرات با خوردن دارو اقدام به خودکشی کرده اند.   محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات می گوید، این افراد از مناطق مختلف این ولایت به این مرکز صحی انتقال یافته اند. شیرزی...