یک زن به دلیل جدایی از شوهرش اقدام به خودسوزی نمود

یک زن به دلیل جدایی از شوهرش اقدام به خودسوزی نمود

یک زن صبح امروز در دادگاه هرات پس از جدایی از شوهرش، اقدام نمود که خود را در داخل این دادگاه به آتش بزند.   نعمت الله غزنوی، سخنگوی دادگاه هرات گفته است که این خانم به دلیل طلاق گرفتن از شوهرش با یک بشکه تیل قصد خود سوزی...