۱۲۰۰ زن در شرق افغانستان تحت پوشش برنامه‌های آموزشی قرار خواهند گرفت

۱۲۰۰ زن در شرق افغانستان تحت پوشش برنامه‌های آموزشی قرار خواهند گرفت

پروژه‌ای سه ساله‌ی آموزشی توسط موسسه امداد رسان "افغان اید" برای ۱۲۰۰ زن در ولایات ننگرهار و لوگر راه اندازی می‌شود.   این موسسه امداد رسان می‌خواهد که برای این زنان زمینه کاری را در بخش‌های زراعت، مالداری و آموزش...