دو زن به ظن سرقت در هرات بازداشت شدند

دو زن به ظن سرقت در هرات بازداشت شدند

دو زن به ظن انجام اعمال فریبکاری و سرقت توسط نیروهای امنیتی هرات بازداشت شدند.   بر اساس خبرنامه‌ی مطبوعاتی فرماندهی پولیس هرات، این دو زن با مراجعه به شماری از خانه‌ها خود را کارمندان شهرداری معرفی نمود و بعد از...