برای اولین بار یک زن رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا شد

برای اولین بار یک زن رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا شد

مسئولان در کمیته استخبارات سنای ایالات متحده آمریکا گفته اند که این اداره برای اولین بار یک زن را بعنوان رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا "سی آی ای" مقرر کرده است.   «جینا هسپل» نخستین زنی است  که به پیشنهاد...