زن بریتانیایی شوهرش را به‌خاطر ازدواج با یک مهاجر افغان ترک کرد

زن بریتانیایی شوهرش را به‌خاطر ازدواج با یک مهاجر افغان ترک کرد

بر اساس گزارش ها یک زن بریتانیایی که به طور رضاکارانه برای مهاجران در کمپ جنگل در بندر کاله فرانسه کار می‌کرد، به خاطر ازدواج با یک مهاجر افغان که بتواند در بریتانیا زندگی کند، از شوهرش طلاق گرفته است. هلن مولر، زمانی که...