زن انگلیسی ۲ دختر خورد سنش را به وسیله خنجر کشت

زن انگلیسی ۲ دختر خورد سنش را به وسیله خنجر کشت

مادر بی‌رحمی به خاطر شوخی های کودکانش آن‌ها را با خنجر به قتل رساند. سمیرا مادر ۲۴ ساله ای است که دو کودک دختر خود را صرفاً به خاطر شوخی های بچه گانۀ شان به طرز و حشیانه ای به قتل رساند. دخترهای سمیرا “الوین” و “جاسمین”...