زنی که باعث درگیری بین قبیله‌های فلوجه و داعش شد

زنی که باعث درگیری بین قبیله‌های فلوجه و داعش شد

درگیری شدید بین قبیله‌های فلوجه و شبه‌نظامیان گروه داعش بر سر حجاب یک زن که عامل آن تذکر داعش به زنی در بازار برای پوشاندن دست‌هایش و مجبور ساختن استفاده از دستکش صورت گرفت. جنگجویان قبیله‌ای فلوجه در اعتراض به این...