زندگی ۱۰۰ هزار پناهجوی زیر سن پنج سال در آلمان

زندگی ۱۰۰ هزار پناهجوی زیر سن پنج سال در آلمان

طبق گزارشی از دولت آلمان از مجموع ۳۰۰ هزار پناهجویی که زیر سن قانونی قرار دارند، سن بیش از ۱۰۰ هزار نفرشان زیر پنج سال است. حزب سبزهای آلمان از دولت این کشور به خاطر رفتار نادرست با کودکان پناهجو انتقاد می‌کند. گروه...