وضعیت زندگی کوچی ها در بادغیس بحرانی است

وضعیت زندگی کوچی ها در بادغیس بحرانی است

شماری از کوچی ها در ولایت بادغیس می‌گویند که در وضعیت بدی قرار دارند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.   آنان می‌گویند که نبود امکانات اولیه‌ی زندگی، خشکسالی و کمبود خوارکه حیوانی برای مواشی شان از عمده ترین...