سه‌زندانی از زندان مرکزی بادغیس رها شدند

سه‌زندانی از زندان مرکزی بادغیس رها شدند

سه‌زندانی از زندان مرکزی بادغیس رها شدند   مسوولان درزندان مرکزی ولایت بادغیس از رها شدن سه زندانی وتخفیف در مدت حبس ۱۸ تن دراین زندان خبرمی‌دهند. آمر زندان مرکزی ولایت بادغیس می‌گوید به اساس فرمان ریاست جمهوری ۱۸...