پنج تن به شمول محمد عسکر انوری در زندان پلچرخی در کابل اعدام شدند

پنج تن به شمول محمد عسکر انوری در زندان پلچرخی در کابل اعدام شدند

پنج تن از اعضای یک باند اختطاف‌چی به شمول محمد عسکر انوری عضو سابق شورای ولایتی هرات در زندان پلچرخی کابل، مرکز افغانستان اعدام شدند.   مسئولان در اداره محلی هرات می‌گویند که این گروه پنج نفری، در قضایایی گوناگون به...