زندان و معادن حزب اسلامی به تصرف نیروهای دولتی درآمد

زندان و معادن حزب اسلامی به تصرف نیروهای دولتی درآمد

یک زندان و دو معدن در ولایت بغلان که تحت کنترل نیروهای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بود به تصرف دولت درآمد. به گفتۀ مقام‌های امنیتی بغلان، قاری میرویس یکی از فرماندهان حزب اسلامی، افراد و اشخاصی که حاضر به پرداخت...