۳۴ زندانی از زندان مرکزی هرات آزاد شدند

۳۴ زندانی از زندان مرکزی هرات آزاد شدند

مقام‌ها در زندان مرکزی هرات گفته‌اند که به اساس فرمان رییس‌جمهور محمد اشرف غنی، ۳۴ زندانی از زندان رها شدند. کبیر سیار، مسئول مطبوعاتی زندان مرکزی هرات گفته است که این افراد به مناسبت "هشتم مارچ" روز جهانی همبستگی زنان...