زندان غور عامل افزایش معتادان در این ولایت است

زندان غور عامل افزایش معتادان در این ولایت است

دکتران بخش تداوی معتادین در بیمارستان ولایتی غور از انتقال مواد مخدر در زندان این ولایت و افزایش روزافزون افراد آلوده به مواد مخدر در این زندان ابراز نگرانی کردند. به گفته آنان انتقال مواد مخدر در زندان سبب شده است تا...