هفت زندانی از زندان مرکزی فراه آزاد شدند

هفت زندانی از زندان مرکزی فراه آزاد شدند

هفت زندانی از زندان مرکزی فراه آزاد شدند   مسئولان زندان مرکزی فراه می‌گویند این هفت تن به اساس فرمان ریاست جمهوری و به مناسبت هشتم مارچ "روز جهانی همبستگی زنان" از بند رها شده‌اند. نجیب الله نجیب، آمرعمومی زندان...