هفت زندانی از زندان مرکزی فراه آزاد شدند

هفت زندانی از زندان مرکزی فراه آزاد شدند

هفت زندانی از زندان مرکزی فراه آزاد شدند   به اساس فرمان رییس‌جمهور محمد اشرف غنی، هفت تن از زندانیان زندان مرکزی فراه به مناسبت هشتم مارچ "روز جهانی همبستگی زنان" دیروز از بند رها شدند. نجیب‌الله نجیب، آمرعمومی...