رهایی ۳۷ تن از زندانیان زندان مرکزی هرات

رهایی ۳۷ تن از زندانیان زندان مرکزی هرات

چمدان های شان  را بسته و آماده رفتن به آغوش گرم خانواده های شان هستند.   اینان زندانی هایی هستند که به اساس فرمان ریاست جمهوری و به مناسبت ماه مبارک رمضان از زندان مرکزی هرات شامل عفو شدند. بیشتر زندانیان آزاد شده...