زندانیان افغان و عراقی در زندان‌های امریکا شکنجه می‌شوند

زندانیان افغان و عراقی در زندان‌های امریکا شکنجه می‌شوند

وزارت دفاع آمریکا یا "پنتاگون " ۲۰۰ تصویر را از جریان شکنجه زندانیان زندان‌های آمریکا در افغانستان و عراق منتشر کرد. پنتاگون این تصاویر را دیروز بر روی وب‌سایت وزارت دفاع آمریکا به نشر رسانید. این تصاویر مربوط به شکنجه...