زندانیان آمریکایی خواستار توقف اعدام اسیران طالب شدند

زندانیان آمریکایی خواستار توقف اعدام اسیران طالب شدند

در ویدئوی جدیدی که از یک زوج گروگان امریکایی ــ کانادایی در نزد طالبان منتشر شده، این زوج گفته‌اند که اگر حکومت افغانستان اعدام زندانیان طالب را متوقف نسازد، این گروه آن‌ها را خواهد کشت. این در حالی است که یک زن اهل...