زنان یزیدی که طعم تلخ برده‌گی جنسی داعش را چشیدند روایت حالشان چنین است

زنان یزیدی که طعم تلخ برده‌گی جنسی داعش را چشیدند روایت حالشان چنین است

بر ساس گزارش ها همگام با پیشروی عملیات آزاد سازی موصل، روز به روز بر تعداد دختران و زنانی که موفق به فرار از اسارت داعش می شوند افزوده می شود. گفته می‌شود مرکز توانبخشی بانوان دهوک، واقع در اقلیم کردستان عراق، از حدود ۲...