زنان در کمیته شورای صلح هرات نقش موثری دارند

زنان در کمیته شورای صلح هرات نقش موثری دارند

شماری از فعالان مدنی در هرات عقیده دارند که در گذشته هیچ زنی در شورای عالی صلح حضور نداشته اما حالا در مرکز و ولایات زنان در این شوارها نقش مهمی دارند.   «غلام فاروق راسب» فعال مدنی هرات در مصاحبه با تلویزیون چکاد گفت...