زنان کرد، سرسختانه علیه داعش می‌جنگند

زنان کرد، سرسختانه علیه داعش می‌جنگند

روژدا فلات، خانمی کردتبار است که در سوریه ۱۵هزار نظامی را علیه داعش رهبری می‌کند. به گزارش خبرگزاری تایمز، خانم فلات برای آزادسازی سوریه علیه داعش مبارزه می‌کند و ۱۵هزار تن جنگجوی عرب و کرد از آن پیروی می‌کنند وی برای...