زنان پاکستانی به اخراج همسران افغان خود از پاکستان اعتراض کردند

زنان پاکستانی به اخراج همسران افغان خود از پاکستان اعتراض کردند

زنان پاکستانی که در طی سال‌های گذشته در آن کشور با مردان افغان ازدواج کرده اند، در پی اخراج همسرانشان به دلیل نداشتن مدرک دست به اعتراض زدند. این زنان در مصاحبه با رسانه های پاکستانی گفته اند که اخراج همسرانشان مشکلات...