زنان و کودکان پناه‌جو با تهدید آزار جنسی مواجه می‌باشند

زنان و کودکان پناه‌جو با تهدید آزار جنسی مواجه می‌باشند

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد با این هشدار که برخی زنان و کودکان پناه‌جو که راهی اروپا می‌شوند، هدف آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند، از کشورها خواست از این گروه از پناه‌جویان بیشتر مراقبت کنند. ملیسا فلمینگ سخنگوی...