زنان هرات: گردن زدن زنان، صفت مردان افغان نیست

زنان هرات: گردن زدن زنان، صفت مردان افغان نیست

ده‌ها از تن شهروندان هرات امروز به حمایت از قربانیان ولایت زابل در هرات دست به مظاهره زدند. عبدالقادر کامل یک‌تن از برگزارکنندگان تظاهرات امروز به " تلویزیون چکاد " می‌گوید که امروز بیش از صد تن از باشندگان شهر و...