زنان هراتی، بازار مناسبی برای فروش محصولات تولیدی شان ندارند

زنان هراتی، بازار مناسبی برای فروش محصولات تولیدی شان ندارند

مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان هرات می‌گویند که فروشگاه مناسبی برای فروش محصولات تولیدی زنان تجارت پیشه این ولایت وجود ندارد.   مریم جامی الاحمدی، مسئول اتاق تجارت و صنایع زنان در زون غرب به تلویزیون چکاد گفته است...