زنان بی دفاع غوری قربانی خشونت هستند

زنان بی دفاع غوری قربانی خشونت هستند

مسئولان ریاست امور زنان ولایت غور می‌گویند که خشونت علیه زنان در مقایسه به سال گذشته دراین ولایت افزایش داشته است.   زرمینه کشتیار، مدیر ارجاع و پیگری قضایای ریاست امور زنان غور به تلویزیون چکاد گفته است که از ابتدای...