لیست زنان برای نامزدی شورای ولسوالی‌های بادغیس انتخاب شد

لیست زنان برای نامزدی شورای ولسوالی‌های بادغیس انتخاب شد

مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات بادغیس گفته اند که با همکاری اداره امور زنان تعدادی از زنان را برای نامزدی به شورای ولسوالی‌ها مشخص کرده اند.   «محمد مصطفی مصدق» رییس کمیسیون مستقل انتخابات بادغیس در گفتگو با...