برای توانمند سازی زنان سرپل ۱۵ هزار مرغ تخمی توزیع شد

برای توانمند سازی زنان سرپل ۱۵ هزار مرغ تخمی توزیع شد

مسئولان پروژۀ ملی باغداری و مالداری در ولایت سرپل می‌گویند که از یک ماه به این طرف برای ۵۰۰ زن بی بضاعت و بی سرپرست در مرکز و شماری از ولسوالی‌های این ولایت به تعداد ۱۵ هزار مرغ تخمی توزیع شده است.   داکتر جهاد الله...