زنان زعفران‌کار هرات از نداشتن امکانات شاکی اند

زنان زعفران‌کار هرات از نداشتن امکانات شاکی اند

زنان زعفران‌کار در ولایت هرات از نداشتن وسایل پروسس و بسته بندی زعفران شکایت دارند.   شفیقه عطایی مسئول انجمن زنان زعفران‌کار هرات می‌گوید، بسیاری از زنان زعفران‌کار آموزش‌های حرفه‌ای کاشت و برداشت زعفران را...