زنان دونده ایرانی در مسابقه بین‌المللی ماراتن در افغانستان حضور پیدا کردند

زنان دونده ایرانی در مسابقه بین‌المللی ماراتن در افغانستان حضور پیدا کردند

بیش از ۲۵۰ دونده از کشورهای مختلف از جمله ایران در مسابقه ماراتن در بامیان افغانستان شرکت کردند. برگزارکنندگان این مسابقه گفته‌اند می‌خواهند به دنیا نشان دهند افغانستان در کنار چهره جنگ‌زده، چهره صلح و آشتی نیز...