زنان در دانمارک مدیریت یک مسجد را به‌دست گرفتند

زنان در دانمارک مدیریت یک مسجد را به‌دست گرفتند

مسجدی برای نخستین‌بار در شهر کپنهاگ، پایتخت دانمارک با مدیریت زنان به کار آغاز کرد. این مسجد که "مسجد مریم" نام‌گذاری شده و موذن و امام آن دو زن هستند، جمعۀ گذشته با حضور بیش از ۶۰ زن نمازگذارافتتاح شد. به گزارش روزنامۀ...