زنان دایکندی از بى توجهى حکومت به این ولایت ناراض اند

زنان دایکندی از بى توجهى حکومت به این ولایت ناراض اند

ده ها زن در ولایت دایکندى، در پیوند به آنچه که بى توجهى حکومت نسبت به خرابى جاده ها گفته می شود، تظاهرات کردند. مظاهره کنندگان که در شهر نیلى مرکز ولایت دایکندى گردهم آمده بودند، شعارهایى چون "ما زنان دایکندى سرک اسفالت...