زنان ترکیه به دخالت مردان در مورد پوشش شان نه گفتند

زنان ترکیه به دخالت مردان در مورد پوشش شان نه گفتند

زنان ترکیه به دخالت مردان در مورد پوشش شان نه گفتند   صدها زن در استانبول در اعتراض به دخالت هایی که از سوی مردان به خاطر پوشش‌شان مواجه می‌شوند، به خیابان ها ریختند. شرکت کنندگان در این تجمع با شعار "در مورد لباسمان...