زنان بوسنی: حجاب حق ما است

زنان بوسنی: حجاب حق ما است

بیش از دو هزار زن در بوسنی علیه ممنوعیت پوشیدن حجاب اسلامی در دادگاه‌ها و سایر مرکزهای قضایی با شعار "حجاب حق من است" حدود یک ساعت در ساریوو پایتخت این کشور راهپیمایی کرده‌اند. پوشش حجاب در دورانی که بوسنی هنوز بخشی از...