زنان بدخشان بازاری مشخص برای صنایع‌دستی خود می‌خواهند

زنان بدخشان بازاری مشخص برای صنایع‌دستی خود می‌خواهند

نمایشگاه صنایع‌دستی ده‌ها نهاد محلی در بدخشان، درحالى پایان یافت که زنان، مشکل عمدۀ خودرا نبود بازار مشخص براى صنایع و محصولات شان مى دانند و خواستار کمک دراین راستا هستند. دراین نمایشگاه دوروزه، ٣٠نهاد محلى،...