چرخۀ بازرگانی زنان هراتی از چرخش خواهد افتاد

چرخۀ بازرگانی زنان هراتی از چرخش خواهد افتاد

مسئولان مرکز بازرگانی ویژه زنان "خدیجه الکبری"، از رونق افتادن فعالیت‌های بازرگانی زنان هراتی سخن می‌زنند. نفس‌گل جامی، مسئول این مرکز بازرگانی به تلویزیون چکاد گفته است که به دلیل نبود حمایت مردمی و حکومتی،...