گسترش فعالیت زنان بازرگان در هرات

گسترش فعالیت زنان بازرگان در هرات

مسئولان در اداره اتاق تجارت و صنایع هرات می‌گویند که شمار زیادی از زنان در بخش‌های مختلف بازرگانی در این ولایت مصروف هستند.   سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات گفت که بازرگانان زن در این ولایت نسبت به گذشته...