سهم زنان بادغیس در پروسه صلح ولایتی کم است

سهم زنان بادغیس در پروسه صلح ولایتی کم است

مسئولان ریاست امور زنان بادغیس می‌گویند که حضور زنان در پروسه صلح ولایتی این ولایت کمرنگ می‌باشد.   زرغونه شیرزاد، رئیس امور زنان بادغیس در گفتگویی به تلویزیون چکاد گفته است که در پروسه صلح این ولایت صرفا ۲ زن عضویت...